VÝCVIK VODIČOV PRE SKUPINY:  

AM R/A A1 A2 A B,B1 BE D,D1 DE C,C1 CE T

    VÝCVIK VODIČOV ZŤP PRE:          

B,B1

    VÝCVIK VODIČOV PRE:                 

B-Automat

    OSOBITNÝ VÝCVIK PRE SKUPINY:  

B 96 A2,A

    OSOBITNÁ SKÚŠKA PRE SKUPINY:  

B 96 A2,A

    DOŠKOLOVACÍ VÝCVIK PRE:          VŠETKY SKUPINY


    PRESKÚŠANIE VODIČOV PRE:        VŠETKY SKUPINYHARMONIZOVANÉ KÓDY PRE LEKÁROV

PRED ZAČATÍM VÝCVIKU ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

Úvodná Stránka

 

ZAHÁJENIA KURZOV -  JANUÁR  2015 :    pre  skupinu B :  14.1. o 16:00 hod.  

                                                                                          19.1. o 16:00 hod.

                                                                                          27.1. o 15:30 hod.

                                                        pre skupinu C, CE, D : 14.1. o 16:00 hod.

 

                                                        TEŠÍME SA NA VÁS !!!

                                                  

Tlačivá potrebné k výcviku nájdete, ak kliknete na políčko skupiny, o ktorú máte záujem a prejdete do spodnej časti popisu o výcviku. Po vytlačení ich treba vyplniť paličkovým písmom a priniesť na zahájenie.NA VYTLAČENIE “ŽIADOSTI O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA” POTREBUJETE TLAČIAREŇ FORMÁTU A3!!! Ak takú nemáte, stačí vytlačiť “Prihlášku do vodičského kurzu” a vyplnenú, podpísanú (v prípade veku menej ako 18 rokov aj od rodiča) priniesť na zahájenie do autoškoly. 

 

ZAHÁJENIE KKV 35 HOD. - podľa záujmu                                    

 

 

 

 

 

            PREVÁDZKOVÁ DOBA :

 

           PONDELOK – PIATOK 

 

                  10:00 – 17:00

 

   obed : 12:00 – 13:00